Kalle Kamel Bowling klub

Reglement gældende fra den 15-04-2001.

 

§1

 • Klubbens Navn og hjemsted.
 • Klubbens navn er Kalle Kamel.

§2

 • Der afholdes general forsamling en gang om året; dog senest 3 mdr. efter sæsonstart. Alle medlemmer har forslags- og stemmeret, mens æresmedlemmer kun har forslagsret.

§3

 • Klubbens bestyrelse består af:
 • Formand
 • Kassér
 • Revisor
 • Skemastyrer
 • Bestyrelse bliver valgt for et år af gangen.

§4

 • Formand kan i samråd med kassér idømme bod, hvis medlemmer giver anledning dertil.
 • Formand og kassér kan idømmes bod ved simpelt flertal blandt fremmødte medlemmer.

§5

 • Klub T-shirt SKAL benyttes ved hver spilledag af medlemmer.
 • T-shirt købes og betales af hvert enkelt medlem.

§6

 • Kontingent:
 • 10 kr. pr. person pr. gang.
 • kr. for laveste gennemsnitlige score.
 • 10
 • 10 kr. for højeste gennemsnitlige score.
 • Alle bidrag lægges i ”Kalle”.
 • En gang om måneden betales baneleje.

§7

 • Ethvert medlem af Kalle Kamel kan få Kalle med hjem.
 • Det gælder også gæster som ønsker medlemskab.
 • For at få Kalle, skal man have aftenens laveste gennemsnitlige score
 • af færdige spil blandt medlemmer og ”prospekts”.

§8

 • For at opnå medlemskab, skal man synge kamelsangen på bjerget (Møn).
 • Uniform (=T-shirt) skal bæres af alle medlemmer.

§9

 • Traditioner:
 • Alle spiller med nissehue i december måned.
 • Ved julefrokost skal der være ris’alamande, hvor mandelgaven er Kamelbilledet.
 • Billedet skal placeres synligt hos "vinderen".
 • Ved sæsonafslutning samt julefrokost går medlemmerne ud og spiser.
 • Kalle betaler så langt indhold rækker.
 • Æresmedlemmer betaler selv.
 • Kan der ikke findes arrangør til en begivenhed, det være sig julefrokost eller anden hygge, så skal spilledagen, der falder 3 uger før være afgørende. Spilleren der bliver nummer 4 skal afholde begivenheden. Ellers er der bod. Er der færre end 4 på spilledagen, eller betaler spilleren der bliver nummer 4 sin bod, skal der trækkes lod mellem Kalle Kamels medlemmer, ved simpel lodtrækning.

§10

 • Kalle skal til enhver tid stå synligt i hjemmet.
 • Overtrædelse af dette meddeles formand eller kassér, der så vil bestemme om der er grundlag for bod.
 • En idømt bod er indiskutabel.
 • I tvivlspørgsmål er formanden højeste myndighed.
 • Undtaget herfor er bod idømt formanden.

§11

 • Valgt til posten, som formand eller kassér, kan man kun blive, hvis man har pukler.
 • Revisor kan alle blive.

§12

 • Disse love og vedtægter træder i kraft efter afholdt general forsamling.