Kalle Kamel Bowling klub

Medlemsoplysninger detaljeret:

Fornavn Vibeke
Efternavn Hansen
Initialer VH
Optagelses dato
Udmeldt dato
Formand
Næstformand
Kasser
Revisor
Skema Ansvarlig
Web ansvarlig
Aktiv
Passiv
Prøvemedlem
Mail